Οικονομική Δικαιοσύνη

Κλείσιμο

Οικονομική Δικαιοσύνη

Οικονομική Δικαιοσύνη: Αναζητώντας ένα νέο παράδειγμα

Στο πλαίσιο του project, το Eteron φιλοδοξεί:

Να παραγάγει πρωτογενώς γνώση για ζητήματα οικονομικής πολιτικής.

Να αναπλαισιώσει το δημόσιο διάλογο για την οικονομία, θέτοντας υπό ερώτηση όσα θεωρούνται αυτονόητα, αμφισβητώντας τις υφιστάμενες προτεραιότητες κι επανανοηματοδοτώντας βασικές έννοιες αναφοράς.

Να διαμορφώσει έναν χώρο διαλόγου για την εναλλακτική οικονομική σκέψη.

Να δώσει βήμα στο ερευνητικό δυναμικό για να παρουσιάσει τη δουλειά τους.

Να εκλαϊκεύσει τις οικονομικές θεωρίες, δίνοντας στους μη ειδικούς πολίτες εργαλεία κατανόησης της πραγματικότητας.

 

>>Διαβάστε περισσότερα