Όψεις: Στάσεις και Αντιλήψεις για το Δημογραφικό στην Στερεά Ελλάδα

Όψεις: Στάσεις και Αντιλήψεις για το Δημογραφικό στην Στερεά Ελλάδα

Κλείσιμο
Εισαγωγικά Δημογραφική Αλλαγή STAR Forum

Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, σε συνεργασία με το STAR Κεντρικής Ελλάδας, δημοσιεύει τα ευρήματα της μεγάλης ποσοτικής έρευνας «Στάσεις και Αντιλήψεις για το Δημογραφικό στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». 

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο STAR Forum 2024 και το Eteron, ως επιστημονικά υπεύθυνο του συνεδρίου, το οποίο διοργανώνεται από το STAR Κεντρικής Ελλάδας.

Την επιμέλεια του φακέλου με τίτλο ” Στάσεις και Αντιλήψεις για το Δημογραφικό στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, είχε η Αγγελική Κ. Καραγεώργου.

Πολιτική Cookies