Κλείσιμο

Σωτηρία Θεοδωροπούλου

Επικεφαλής μονάδας Ευρωπαϊκών Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικών Πολιτικών, European Trade Union Institute

Μέλος Advisory Board Eteron
Πολιτική Cookies