ETERON Memberships

Κλείσιμο

ETERON Memberships

ETERON
Memberships

Ποιοι είμαστε 

Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που παράγει γνώση, συμβάλει στην ενδυνάμωση των πολιτών και προάγει τις συνεργασίες. 

Επιδιώκουμε να δυναμώσουμε καινοτόμες ιδέες, προτάσεις και επιχειρήματα, να στηρίξουμε έρευνες, επαγγελματίες και οργανώσεις, για μία κοινωνία που θα βάζει τις πραγματικές ανάγκες στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Πρόγραμμα Μελών ETERON 

Μέσα από δημοσιεύσεις και κείμενα πολιτικής, εκδηλώσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τρέχοντα ερευνητικά project και όσα προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα, το ETERON δημιουργεί έναν μοναδικό χώρο συζήτησης και ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων και προτάσεων πολιτικής, παρέχοντας εις βάθος έρευνα για τις μεγάλες εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις.

Μέσω της εστίασης στην ανάλυση και τον αντίκτυπο των δυναμικών σχέσεων με τον ακαδημαϊκό χώρο, τους ερευνητές και συνεργάτες μας, τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε από τις έρευνές μας (data), το ETERON καθιερώνεται ως ένα ζωντανό εργαστήριο για τις δημόσιες πολιτικές στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπου η έρευνα, οι προτάσεις πολιτικής και η ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσα από την πληροφορία και τη γνώση, συγκλίνουν, συνδέονται και αλληλεπιδρούν, η ένταξή στο Πρόγραμμα Μελών του ETERON παρέχει μία σειρά ευκαιριών στους συμμετέχοντες:

• Συμβολή στη διαμόρφωση της ερευνητικής ατζέντας του ETERON.

• Απόκτηση γνώσης, κρίσιμων πληροφοριών και πρόσβαση σε στοχευμένο forecasting βασισμένο σε
data για τις μεγάλες εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις. 

• Διεύρυνση ορατότητας κάθε μέλους και ένταξη στο δίκτυο του ETERON μαζί με άλλους οργανισμούς, θεσμικούς φορείς, φορείς του ιδιωτικού τομέα, ενώσεις και επιμελητήρια.

• Συνεργασία με εξειδικευμένους ερευνητές στα πεδία δράσης του ινστιτούτου.

• Αξιοποίηση μιας προοδευτικής πλατφόρμας για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ειδικού ενδιαφέροντος, διασφαλίζοντας μια καλά ενημερωμένη και ισορροπημένη συζήτηση.

• Υποστήριξη πρωτοβουλιών στο πεδίο της έρευνας των πολιτικών, κοινωνικών και επιστημονικών εξελίξεων στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Τομείς εξειδίκευσης του ΕΤΕRON:

  • Κλιματική Αλλαγή & Περιβάλλον
  • Στεγαστική Κρίση
  • Gez Z
  • Οικονομική Δικαιοσύνη
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα & Δικαιοσύνη

Τομείς που σχεδιάζουμε να επενδύσουμε ερευνητικά το επόμενο διάστημα:

  • Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)
  • Μέλλον της Εργασίας
  • Προκλήσεις στο δημογραφικό
  • Αντιμετώπιση της ρητορικής της άκρας δεξιάς

Κάθε μέλος του δικτύου του ETERON υποστηρίζει με διαφορετικούς τρόπους την ανεξάρτητη και ποιοτική έρευνα σε μία σειρά κρίσιμων θεμάτων και προκλήσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε μέλος έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει απευθείας με το ερευνητικό μας προσωπικό, να συμμετάσχει σε κλειστές ή ανοιχτές, δημόσιες συζητήσεις, σε workshop, να στηρίξει πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις, να λάβει εξειδικευμένες προτάσεις και στοχευμένες αναλύσεις για
μείζονα πολιτικά ζητήματα, νομοθετικές πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές. 

Η ομάδα του ΕTERON είναι σε θέση να παράσχει την απαραίτητη στήριξη και τις κατάλληλες
υπηρεσίες στα μέλη του μέσα από την πρόσβαση σε μια σειρά δεδομένων (data) και σε forecasting εργαλεία που εξελίσσουν και ενισχύουν τους στόχους των μελών. Το ETERON δέχεται μέλη των οποίων οι πολιτικές, ο σκοπός και οι καταστατικοί στόχοι είναι συνεπείς με την αποστολή του ινστιτούτου.

1. Institutional Membership

Γιατί να γίνω institutional member;

Το ETERON προσφέρει την ιδιότητα του θεσμικού μέλους σε διπλωματικές αποστολές και πρεσβείες, σε εμπορικούς συλλόγους, σωματεία, ΜΚΟ, πανεπιστημιακά ιδρύματα και περιφερειακά γραφεία διεθνών οργανισμών.

(a) Institutional Membership: 

Προνόμια μέλους 

• Personal briefing από τον διευθυντή μας, τον επικεφαλής στρατηγικής ή τους εξειδικευμένους ερευνητές μας στα πεδία που δραστηριοποιείται το ινστιτούτο και αφορούν το έργο και τη δράση των μελών. 

• Συνδρομή στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο με τη δραστηριότητα του ινστιτούτου. 

• Προσκλήσεις σε κλειστές και ανοιχτές εκδηλώσεις των μελών μας στο χώρο του ETERON και διαδικτυακά. 

• Πρόσβαση στην ετήσια έρευνά μας για τις ερευνητικές προτεραιότητες του ETERON. 

• Πρόσβαση και φιλοξενία στο χώρο του ΕTERON για εκδηλώσεις των μελών.

 
Κόστος: €1.500 έως €2.500 ετησίως ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού.

(b) Institutional Premium Membership:

Προνόμια μέλους

• Personal briefing από τον διευθυντή
μας, τον επικεφαλής στρατηγικής ή τους
εξειδικευμένους ερευνητές μας στα πεδία
που δραστηριοποιείται το ινστιτούτο
και αφορούν το έργο και τη δράση των
μελών.

• Συνδρομή στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό
δελτίο με τη δραστηριότητα του
ινστιτούτου.

• Προσκλήσεις σε κλειστές και ανοιχτές
εκδηλώσεις των μελών μας στο χώρο του
ETERON και διαδικτυακά.

• Πρόσβαση στην ετήσια έρευνά μας για
τις ερευνητικές προτεραιότητες του
ETERON.

• Πρόσβαση στα workshop του ETERON.
• Ευκαιρίες συνεργασίας και συνεργειών
μέσα από κοινά ερευνητικά προγράμματα
και δημόσιες εκδηλώσεις.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα από την αξιοποίηση του data και των
forecasting εργαλείων του ινστιτούτου.

• Πρόσβαση και φιλοξενία στο χώρο του
ΕTERON για εκδηλώσεις των μελών.

Κόστος: €3.000 έως €5.000 ετησίως ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού.

2. Corporate Membership

Γιατί να γίνω corporate member;

Το ETERON προσφέρει την ιδιότητα του εταιρικού μέλους σε διεθνή ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις, πολυεθνικές εταιρείες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(a) Corporate Membership: 

Προνόμια μέλους

• Personal briefing από τον διευθυντή μας, τον επικεφαλής στρατηγικής ή τους εξειδικευμένους ερευνητές μας στα πεδία που δραστηριοποιείται το ινστιτούτο και αφορούν το έργο, τη δράση και το CSR των μελών.

• Προσκλήσεις σε κλειστές και ανοιχτές εκδηλώσεις των μελών μας στο χώρο του ETERON.

• Συνδρομή στο tailor-made ενημερωτικό μας δελτίο.

• Προτεραιότητα στη συνεργασία στα ερευνητικά μας προγράμματα.

• Συμβολή στην ετήσια έρευνά μας για τις ερευνητικές προτεραιότητες του ETERON.

• Πρόσβαση και φιλοξενία στο χώρο του ΕTERON για εκδηλώσεις των μελών.

Κόστος: 10.000 € ετησίως

(b) Corporate premium Membership:

Προνόμια μέλους 

• Personal briefing από τον διευθυντή μας, τον επικεφαλής στρατηγικής ή τους εξειδικευμένους ερευνητές μας στα πεδία που δραστηριοποιείται το ινστιτούτο και αφορούν το έργο, τη δράση και το CSR των μελών.

• Προσκλήσεις σε κλειστές και ανοιχτές εκδηλώσεις των μελών μας στο χώρο του
ETERON.

• Συνδρομή στο tailor-made ενημερωτικό
μας δελτίο.

• Προτεραιότητα στη συνεργασία στα
ερευνητικά μας προγράμματα.

• Πρόσβαση στα workshop του ETERON.

• Συμβολή στην ετήσια έρευνά μας για τις ερευνητικές προτεραιότητες του ETERON.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα από την αξιοποίηση του data και των
forecasting εργαλείων του ινστιτούτου.

• Αποκλειστικές ευκαιρίες συνεργασίας και
δικτύωσης μέσω της δυνατότητας δωρεάν
συνδιοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων στο
χώρο του ETERON.

Κόστος: €20.000 ετησίως

3. Major Donor Programme

Γιατί να γίνω Μέγας Δωρητής;

Το Major Donor Programme έχει σχεδιαστεί για άτομα ή οργανισμούς
που θέλουν να στηρίξουν την αποστολή του ETERON μέσω σημαντικών
οικονομικών συνεισφορών. Η γενναιόδωρη υποστήριξη των Μεγάλων
Δωρητών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του στόχου μας
για ανεξάρτητη έρευνα σε κρίσιμα πεδία πολιτικής με εθνική, ευρωπαϊκή και
παγκόσμια αναφορά.

Προνόμια Μέγα Δωρητή

• Αναγνώριση ως Μέγας Δωρητής: Το όνομα ή ο οργανισμός θα βρίσκεται σε
σημεία του ιστότοπου του ETERON, τις δημοσιεύσεις και σε επιλεγμένες
εκδηλώσεις του ινστιτούτου.

• Ρersonal briefing από τον διευθυντή, τον επικεφαλής στρατηγικής ή
τους εξειδικευμένους ερευνητές μας στα πεδία που δραστηριοποιείται το
ινστιτούτο και αφορούν το έργο, τη δράση και το CSR του Δωρητή.

• Δυνατότητα ιδιωτικών διαβουλεύσεων για ζητήματα πολιτικής, ερευνητικές
πρωτοβουλίες και πιθανές συνεργασίες.

• Στενή συνεργασία του Δωρητή με τον ETERON.

• Insider Insights: Τακτικές ενημερώσεις και αναφορές σχετικά με τον
αντίκτυπο των συνεισφορών, την πρόοδο της έρευνας και την επίδραση της
υποστήριξης του Δωρητή στην αποστολή του ινστιτούτου.

• Customized Recognition: Ανάλογα με το επίπεδο της υποστήριξης του
Δωρητή δίνεται η δυνατότητα εξερεύνησης ευκαιριών για δικαιώματα
ονοματοδοσίας, ειδικά σε έργα ή πρωτοβουλίες του ETERON.

Κόστος: Το κόστος του προγράμματος κυμαίνεται ανάλογα με τον επιθυμητό
βαθμό εμπλοκής του Δωρητή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από το membership@eteron.org

Πολιτική Cookies