Όψεις: Shaking the Vote: Αναλύοντας το αποτέλεσμα του εκλογικού σεισμού

TV

Κλείσιμο
Αποσπάσματα εκδήλωσης Shaking the Vote Εισαγωγικά Γενική αποτίμηση των αποτελεσμάτων Το μέλλον της αριστεράς Το μέλλον της κεντροαριστεράς Η ενίσχυση της ακροδεξιάς

Στις Όψεις Σεπτεμβρίου | “Shaking the Vote: Αναλύοντας το αποτέλεσμα του εκλογικού σεισμού” επιχειρούμε να εστιάσουμε σε μερικά από τα πιο κρίσιμα συμπεράσματα της διπλής εκλογικής αναμέτρησης (21 Μαΐου και 25 Ιουνίου).

Έχοντας προχωρήσει στην ακτινογραφία της ψήφου των νεότερων ηλικιακών ομάδων μέσα από το project Youth – Voice On, κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και παρουσιάζουμε μία σειρά αναλύσεων από ακαδημαϊκούς και policy-makers.

Οι αναλύσεις αφορούν τέσσερις διακριτούς πυλώνες: ο πρώτος αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα συνολικά, ο δεύτερος το μέλλον της αριστεράς, ο τρίτος το μέλλον της κεντροαριστεράς και ο τέταρτος την ενίσχυση της ακροδεξιάς.

Για τη δημιουργία των Όψεων | Shaking the Vote: Αναλύοντας το αποτέλεσμα του εκλογικού σεισμού, την επιμέλεια είχε ο Δημήτρης Ραπίδης.

Γενική αποτίμηση των αποτελεσμάτων
Πολιτική Cookies