Όψεις: The Brussels Bubble

Κλείσιμο
Εισαγωγικά
28.05.2024

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια

Πυλώνας: Κοινωνική Συνοχή και Ανισότητες

Έρευνα Ευρωβαρόμετρο – Απρίλιος 2024

Πηγές: Ευρωβαρόμετρο (Απρίλιος 2024), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Key Figures on European Living Conditions, 2023)

Πυλώνας: Στεγαστική Κρίση

Πηγές: Housing Europe, Eurofound

Πυλώνας: Προσφυγικό Ζήτημα και Μετανάστευση

Πηγές: European Commission (April 2024), Eurostat Database for Migration and Asylum

Έρευνα Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας – Μάρτιος 2024 

Πηγές:Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Μάρτιος 2024)

Στο πλαίσιο του Φακέλου με τίτλο “The Brussels Bubble”, παρουσιάζουμε μερικά αριθμητικά στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματικότητα γύρω από 4 πυλώνες:

  • Κοινωνική Συνοχή και Ανισότητες
  • Στεγαστική Κρίση
  • Προσφυγικό Ζήτημα και Μετανάστευση
  • Κλιματική Κρίση
Πολιτική Cookies