Κλείσιμο

Το Eteron μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου European Citizen Action Service

ECAS
Μέλος

04.04.2024

Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή αποτελεί το νέο μέλος του European Citizen Action Service (ECAS), ενός από τα μεγαλύτερα, πανευρωπαϊκά δίκτυα διασύνδεσης οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ερευνητικών κέντρων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To ECAS, με έδρα τις Βρυξέλλες αριθμεί περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στο πεδίο της διασύνδεσης οργανισμών και ερευνητικών κέντρων, με βασικό σημείο αναφοράς τη στήριξη πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τις αξίες της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, την προώθηση της έρευνας, την ενδυνάμωση της δημοκρατικής συμμετοχής οργανώσεων και πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, workshop, κοινά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργασίες μεταξύ οργανισμών σε διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ, το Eteron θα μπορεί να συμμετέχει στη διαμόρφωση της στρατηγικής του ECAS, στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους οργανισμούς στην Ευρώπη, στην μεταφορά καλών πρακτικών, ενισχύοντας την εξωστρεφή του παρουσία, συνδέοντας τα project του οργανισμού με αντίστοιχα project σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Πολιτική Cookies