Κλείσιμο

Σπύρος Παπαδόπουλος (το βυτίο)

Συνεκδότης του περιοδικού yusra