Κλείσιμο

Bela Galgoczi

Επικεφαλής ερευνητής στο European Trade Union Institute (ETUI) και συγγραφέας του βιβλίου Response measures to the energy crisis: policy targeting and climate trade-offs (ETUI, 2023).

Πολιτική Cookies