Κλείσιμο

Αγγελική Υφαντή

Ερευνήτρια Γ΄ Βαθμίδας στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας στην Ακαδημία Αθηνών

Η Αγγελική Υφαντή είναι Ερευνήτρια Γ΄ Βαθμίδας στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας στην Ακαδημία Αθηνών. Έχει εργαστεί ως αναλύτρια δεδομένων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στο Τμήμα Στατιστικής και Ανάλυσης και ως εθνική επιστημονική σύμβουλος στον International Labour Organization για την υποστήριξη των προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, έχει μεγάλη εμπειρία ως ερευνήτρια σε πολλά ερευνητικά ευρωπαϊκά, εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής και αρκετών ΜΚΟ. Έχει διδάξει στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ως ακαδημαϊκή υπότροφος ΕΣΠΑ, προπτυχιακά μαθήματα μεθοδολογίας και τεχνικών της κοινωνικής έρευνας. Οι δημοσιεύσεις της και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα μεθοδολογίας των εμπειρικών ποσοτικών και ποιοτικών κοινωνικών ερευνών, συνδυαστικής μεθοδολογίας, κοινωνικής στατιστικής, διεθνών ταξινομήσεων και μετρήσεων κοινωνικών μεταβλητών.
Πολιτική Cookies