PROJECT: Ενοίκια στα Ύψη

PROJECT: Ενοίκια στα Ύψη

Κλείσιμο
Project: Ενοίκια στα Ύψη
κατοικία

Δικτυώσεις | Κατοικία: Ο λόγος στις ερευνήτριες/τες

Εποικοδομητική, ανοιχτή και σε δημιουργικό κλίμα ήταν η σύσκεψη που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Eteron με ερευνητές και ερευνήτριες με αφορμή τη δημοσίευση του Κειμένου πολιτικής: Για το δικαίωμα στην οικονομικά προσιτή ενοικιαζόμενη κατοικία.

Άνθρωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο, αρχιτέκτονες, γεωγράφοι, εκπρόσωποι ινστιτούτων, πολεοδόμοι, μέλη κινημάτων για το ζήτημα της στέγασης, εργαζόμενες σε Δήμους, βρέθηκαν στα γραφεία του Ινστιτούτου αλλά και διαδικτυακά και συζήτησαν μαζί με την ερευνητική ομάδα που συνέταξε το κείμενο πολιτικής και απαρτίζεται από τους: Δήμητρα Σιατίτσα, δρ. αρχιτεκτονικής – πολεοδομίας, ερευνήτρια σε θέματα κατοικίας και πόλης, Στεφανία Γυφτοπούλου, αρχιτέκτων – πολεοδόμος, Δημήτρης Μπαλαμπανίδης, δρ. πολεοδόμος – γεωγράφος, ερευνητής σε θέματα κατοικίας και μετανάστευσης, και την Εύα Παπατζανή, υπ. δρ. και ερευνήτρια σε θέματα μετανάστευσης και μελέτης της πόλης.

Οι δικτυώσεις ανθρώπων που εργάζονται στον ίδιο αλλά και σε διαφορετικούς τομείς αλλά προχωρούν στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται στον πυρήνα της λογικής του Ινστιτούτου. Μόνο με συμπράξεις, με δυναμικές συνεργασίες ανθρώπων που γνωρίζουν το αντικείμενό τους αλλά συχνά δεν έχουν τα μέσα να συναντηθούν, με τη δημιουργία σημείων διαλόγου, μπορούμε να ενδυναμώσουμε και να εμβαθύνουμε την εκάστοτε συζήτηση.

Μετά από μια σύντομη παρουσίαση της ερευνητικής ομάδας σχετικά με τις βασικές προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση της επισφάλειας στον ενοικιαζόμενο στεγαστικό τομέα στην Ελλάδα, έγινε πολύ εποικοδομητικός διάλογος και υπήρξαν σημαντικές συνεισφορές από όλους τους συμμετέχοντες/ουσες.

Αναδείχθηκε η σημασία της συνολικότητας των μέτρων και της συμπληρωματικότητας ώστε να μπορούν να αποδειχθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Παράλληλα, τέθηκαν αιχμές στις προτάσεις πολιτικής, όπως η ανάγκη ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ενώ τονίστηκε από αρκετούς η σημασία συμμαχιών και σύμπραξης ανθρώπων που δουλεύουν σε διάφορους κλάδους που σχετίζονται με τη στέγαση.

Ακόμη, συζητήθηκε η σημασία της συνεισφοράς της κοινωνίας των πολιτών, η σχετική απουσία κινημάτων που να αφορούν τη στέγαση αλλά και οι τρόποι συσπείρωσης και ενεργοποίησης των ενοικιαστών/τριών.

κατοικία

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης η παραδοχή ότι η κατοικία έχει φύγει πλέον από τη σφαίρα της κοινωνικής αναπαραγωγής και έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα. Τουριστικοποίηση, βραχυχρόνιες μισθώσεις, χρηματιστικοποίηση της κατοικίας είναι ζητήματα που απασχολούν και συζητούνται αναλυτικά στο κείμενο πολιτικής της ερευνητικής ομάδας. Αρκετοί ομιλητές και ομιλήτριες τόνισαν την ανάγκη επεξεργασίας μέτρων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως επίσης και παραδειγμάτων από νεο-αναδυόμενα κινήματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παράλληλα, ανέδειξαν το θεσμικό κενό και το πολυδιασπασμένο θεσμικό πλαίσιο εκφράζοντας την αγωνία ότι χωρίς να αντιμετωπιστεί αυτό το κενό, οποιαδήποτε πολιτική στέγασης κινδυνεύει να αποδειχθεί ανεφάρμοστη στην πράξη.

Στο τέλος παρουσιάστηκε και το νέο ψηφιακό εργαλείο του Eteron Στέγαση360 ° | Μια αποτύπωση του στεγαστικού προβλήματος στην Ελλάδα, το οποίο έχει στόχο να συγκεντρώσει την υπάρχουσα γνώση ώστε να γίνουν κατανοητά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι πολλαπλές διαστάσεις του ζητήματος με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία.

Σε συνδυασμό με το “Κείμενο Πολιτικής: για το Δικαίωμα στην Οικονομικά Προσιτή Ενοικιαζόμενη Κατοικία”, στόχος είναι να εμπλουτιστεί ο δημόσιος διάλογος, για τη διερεύνηση των αναγκαίων απαντήσεων στην τρέχουσα στεγαστική κρίση, που θα θέσουν τις βάσεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην κατοικία για όλες και όλους.

Διαβάστε περισσότερα για το project “Ενοίκια στα Ύψη”.

Πολιτική Cookies