Κλείσιμο

Gerald Koessl

Ερευνητής στην Αυστριακή Ομοσπονδία Συνεταιριστικών Κατοικιών Χαμηλού Κέρδους (Limited-Profit Housing Associations) και μέλος του Housing Europe.

Πολιτική Cookies