Ενοίκια στα Ύψη

Κλείσιμο

Ενοίκια στα Ύψη

Ενοίκια στα Ύψη – Η στεγαστική επισφάλεια σήμερα

Στο πλαίσιο του project θέλουμε:

  • Να αναδείξουμε αυτό το θέμα με όρους πολύπλευρης ανάλυσης.
  • Να διευρύνουμε τον διάλογο γύρω από τα ζητήματα της κατοικίας, των ενοικίων και της στεγαστικής επισφάλειας.
  • Να συμπυκνώσουμε και να παρουσιάσουμε την υπάρχουσα γνώση για τη στέγαση στα αστικά κέντρα.
  • Να ακούσουμε και να καταγράψουμε τις ιστορίες των ανθρώπων που βιώνουν αυτη την επισφάλεια.
  • Να συλλέξουμε και να παρουσιάσουμε τα δεδομένα.
  • Να ενθαρρύνουμε δικτυώσεις και συνεργασίες.
  • Να επεξεργαστούμε προτάσεις πολιτικής.

Για τα παραπάνω θέλουμε να συνεργαστούμε με το ερευνητικό δυναμικό, τα κινήματα πόλης, με την τοπική αυτοδιοίκηση και όσους/ες χαράσσουν δημόσια πολιτική, όχι απλά για να κατανοήσουμε την κατάσταση, αλλά για να την αλλάξουμε.

>>Διαβάστε περισσότερα