Κλείσιμο

Σωτηρία Θεοδωροπούλου

Επικεφαλής μονάδας Ευρωπαϊκών Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικών Πολιτικών, European Trade Union Institute
Μέλος Advisory Board Eteron
Πολιτική Cookies